Chính sách

Chính sách Vận chuyển

    - Miễn phí giao hàng nội TP. HCM

    - Giao hàng tận nơi

    - Giao hàng đúng thời gian, địa điểm theo yêu cầu của khách hàng

    - Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình di chuyển