Chính sách

Chính sách đổi trả

    1. Miễn phí đổi trả nếu phát hiện sản phẩm lỗi do nhà sản xuất
    2. Miễn phí đổi trả sản phẩm không đúng kích thước màu sắc như đặt hàng
    3. Khách hàng có thể đổi trả thay thế sản phẩm khác theo cầu
    4. Từ chối đổi  trả sản phẩm đã qua sử dụng