Chính sách

Chính sách bảo hành

  1. THỜI HẠN BẢO HÀNH 

  Thời hạn bảo hành được tính từ ngày khách hàng nhận sản phẩm, trong thời gian bảo hành khách hàng lưu giữ đầy đủ các giấy tờ liên quan để yêu cầu bảo hành miễn phí hoặc sửa chữa

  Nếu sản phẩm của bạn không còn trong thời hạn bảo hành, bạn vẫn có thể sửa chữa hoặc thay thế các điều kiện linh kiện, tuy nhiên chi phí sẽ phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và công việc cần thực hiện. 

  2. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

  -Sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí nếu có đủ các điều kiện sau

   + Còn trong thời hạn bảo hành

   + Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất

   + Còn các giấy tờ hóa 

  - Những trường hợp không được bảo hành ( hoặc sẽ phát sinh chi phí )

   + Vi phạm một trong những điều kiện ở mục trên

   + Sản phẩm hết thời hạn bảo hành

  3. NỘI DUNG BẢO HÀNH

  Khách hàng gửi sản phẩm cần bảo hành đến trực tiếp địa chỉ của chúng tôi để được bảo hành.